Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

hi

Hi, honey!
The main thing for us is to trust and to hope. When I close my eyes, I see you.
I send you a lot of kisses. Write me please! My email kandreas6@rambler.ru

Δεν υπάρχουν σχόλια: