Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

morning

Hello dear, do you remember how we communicated with you?

Long ago you could not see, I am Marina - with Russia, do you remember me?

My email e3vgisela@rambler.ru let's talk, I'm waiting!

Δεν υπάρχουν σχόλια: